Ab Harrewijnrede


De Ab Harrewijnrede wordt jaarlijks, tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad, uitgesproken. De rede draagt bij aan het bevorderen van en verhogen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie. De rede haakt in op het jaarlijkse congres-thema. De LCR bepaalt wie de eer te beurt valt om de Ab Harrewijnrede uit te spreken.  

Ab Harrewijn, Groen Links-politicus, stond aan de basis van de cliëntenparticipatie zoals die er nu is. Dankzij zijn amendementen tijdens de behandeling van de Wet SUWI is de Landelijke Cliëntenraad er gekomen. Ab Harrewijn overleed in 2002, twee dagen voor de verkiezingen, op 47-jarige leeftijd aan een herseninfarct.

Van de Ab Harrewijnredes 2003-2007 - eerste vijftal en 2008-2012 - tweede vijftal zijn in bundeltjes verschenen. Klik op de titels om ze te downloaden.


2020: Margo Trappenburg,  bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit van Humanistiek en Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht.
Solidariteit in tijden van corona

Klik voor: de live-opname van de Ab Harrewijnrede 2020

2019: Gert van Dijk TIAS Governancelab, Tilburg University
Terug naar de basis: de democratische potentie van de cliëntenraad


2018: Anne-Greet Keizer Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Weten is nog geen doen. Een realistische perspectief op zelfredzaamheid
Klik voor:
Powerpoint van de presentatie van Anne-Greet Keizer
met als onderdeel de filmpjes:
The Marshmallow test
CZ past (als een van de zorgverzekeraars) beleid rondom wanbetalers aan

De Ab Harrewijnrede 2018 is gebaseerd op dit rapport (met eronder de samenvatting).
Rapport van de WRR Weten is nog geen doen
Samenvatting van het WRR-rapport Weten is nog geen doen


2017: Alex Burdorf, Erasmus MC Rotterdam
Werk, participatie en gezondheid: meer dan euro's alleen!
Klik voor: de powerpoint van de presentatie is ook beschikbaar.

2016: Gijsbert Vonk, Rijksuniversiteit Groningen
We staan erbij: over decentralisaties en mensenrechten
* In de rede staan enkele links vermeld. De link van de Stichting Rechtszekerheid Ondersteuning en Zorg (www.SROZ.nl) werkt nog niet. Als die actief wordt, besteedt de LCR er aandacht aan.

2015: Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden (IPW)
Van participatie naar zelfbeschikking
Klik voor: de powerpoint-presentatie van Albert Jan Kruiter.

2014: Martijn van der Steen, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Participatie kan op allerlei manieren vorm krijgen: over de boom en het rizoom.
Klik voor: de powerpoint-presentatie van Martijn van der Steen.

2013: Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman
Een rede over de elementen van verbinding leggen: persoonlijk contact, gelijkwaardigheid, goede communicatie en vertrouwen.

2012: Paul Dekker, hoogleraar Civil Society Universiteit van Tilburg en bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) afdelingshoofd participatie en bestuur
Een vergelijking tussen civil society en cliëntenparticipatie
Voor de powerpoint-presentatie van Paul Dekker klik hier.

2011: Hans Spigt, voorzitter RvT MO-zaak en bestuurslid Blik op Werk
Vooruit kijken naar een perspectief op meer invloed van cliëntenraden en cliëntenorganisaties op de publieke en private dienstverlening

2010: Roos Vermeij, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid
Over de toekomst van cliëntenparticipatie in een veranderende samenleving

2009: Erry Stoové, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
Bepleit de invoering van een burgerpolis in zijn rede 'Er is veel werk aan de winkel

2008: wethouder drs. I.R.W.M. Widdershoven, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen

Legt de nadruk in haar rede op betrokkenheid. Titel is: Zien + Luisteren = Voelen.


2007: voorzitter Tof Thissen van Divosa, vereniging van directeuren van sociale diensten

Een dienst van sociale diensten: om ontplooïng van mensen mogelijk te maken.


2006: Saskia Noorman-den Uyl - voormalig lid van de Tweede Kamer namens de PvdA

De cliënt centraal. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn, maar is het niet.


2005: Raf Jansen, directeur van Sjakuus
Vraagt zich af wat cliëntenparticipatie is en of de overheid die wel serieus neemt.


2004: Bert Bakker, lid van de Tweede Kamer namens D66

Eigenwaarde en het ideaal van ‘iedereen hoort erbij’.


2003: minister A.J. de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De eerste Ab Harrewijn-rede. Wrang genoeg verdedigt de minister in zijn rede het beleid om te bezuinigen op de sociale zekerheid.


• Bij de diverse redes zijn naam en functie genoemd van degene die 'm heeft uitgesproken. De functie bekleedde de persoon ten tijde van het uitspreken van de reden.


Laatst gewijzigd op 11 oktober 2020 13:50:14
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
LCR @ttenties ontvangen?