Algemene Voorwaarden mini-congres


downloadversie:
Algemene voorwaarden mini-congres 5 oktober 2020


01) Aanmelding voor deelname aan het mini-congres geschiedt via het correct invullen van het (digitale) aanmeldingsformulier.


02) De aanmelding wordt verwerkt nadat de deelnemer kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden deelname mini-congres en hiermee akkoord is gegaan.


03)
 De LCR adviseert deelnemers hun reiskosten voor OV te declareren bij hun eigen raad/organisatie.

04)
 Als deelnemers niet met het OV kunnen reizen, kunnen zij vooraf contact opnemen met de congresorganisatie:  of 06-330 560 97.


05) Indien u na inschrijving toch verhinderd blijkt te zijn kunt u altijd iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Dit dient u vooraf per mail te melden bij de congresorganisatie via .


06)  Alleen deelnemers die uiterlijk 28 september 2020 hun dieetwensen voor de lunch hebben aangegeven kunnen op de 5 oktober 2020 een speciaal voor hen bereide lunch ophalen. Deze staat op naam klaar bij de uitgiftebalie. Uw dieetwensen kunt u mailen naar .


07) De congresorganisatie kan speciale voorzieningen voor u verzorgen als u deze hebt aangevinkt op het aanmeldingsformulier. Hierbij kunt u aangeven dat u slecht ter been bent, gebruik maakt van een rolstoel, ADL-hulp nodig heeft, slechtziend bent en de gegevens per mail wil ontvangen.


08) Tijdens het mini-congres worden foto’s en/of video’s gemaakt door (ingehuurde) medewerkers van de LCR. Deze worden gebruikt voor publicatie(s) door de LCR. Door inschrijving voor/deelname aan ons mini-congres gaat u ermee akkoord dat u op één van genoemde foto’s of video’s zichtbaar kunt zijn op onze site of in onze overige publicaties. Wilt u niet op de foto('s)? Meld dit dan uiterlijk 28 september 2020 bij de congresorganisatie via . Zij neemt hierover contact met u op.


09)
 Foto’s en/of video’s van het mini-congres die in opdracht van de LCR zijn gemaakt mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de LCR worden gebruikt door derden. Hierover dienen op voorhand duidelijke afspraken met de LCR te worden gemaakt. Uw aanvraag met specificatie van gebruikswensen kunt u mailen naar . Hierbij geldt dat voor gebruik van de foto’s een vergoeding verschuldigd is aan de maker van het foto- of videomateriaal.


10) Als iemand foto’s en/of video’s wil maken voor gebruik binnen of buiten de eigen organisatie dient dit uiterlijk een week voorafgaand aan het mini-congres schriftelijk te worden aangevraagd bij de LCR. Uw aanvraag kunt u mailen naar . De LCR zal, voorafgaand aan het mini-congres, bij de deelnemers nagaan of dit verzoek wat hen betreft bezwaarlijk is. Deze vraag zal op de dag zelf door de dagvoorzitter bij aanvang van het programma nogmaals worden gesteld. Indien deelnemers bezwaar maken kan het gebeuren dat (op de dag zelf) alsnog besloten wordt dat het maken van opnames niet is toegestaan.


11) Als iemand foto’s en/of video’s maakt tijdens het mini-congres en deze op social media plaatst is dit voor eigen verantwoording en risico van de fotograaf/plaatser. Deelnemers die dit onwenselijk vinden kunnen de plaatser van de foto’s of video’s hierop aanspreken of hiervoor aanklagen.


12) Cliënt in Beeld-prijs / stemprocedure:

Cliënt in Beeld-prijs / stemprocedure: Voor de Cliënt in Beeld-prijs worden kandidaten, cliëntenraden/-organisaties, voorgedragen. Uit alle voorgedragen kandidaten kiest een jury de genomineerden. De jury bepaalt wie de Juryprijs wint. Voor de publieksprijs wordt dit jaar, voorafgaand aan 5 oktober 2020, digitaal gestemd door (potentiële) deelnemers aan de bijeenkomst.

13) Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De LCR verwerkt uw gegevens met de uiterste zorgvuldigheid en draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op adequate wijze worden beschermd en niet aan derden worden verstrekt. Laatst gewijzigd op 20 september 2020 13:12:08