Archief congres


Jaarlijks houdt de Landelijke Cliëntenraad een congres. Dit congres biedt een platform voor kennisoverdracht en -uitwisseling. Vanaf 2003 zijn de congressen gehouden. In dit archief zijn de congressen terug te vinden vanaf 2012. Meer weten over eerdere congressen? Stuur dan een mail naar .
Laatst gewijzigd op 31 december 2017 16:11:49
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.