Hoe rechtvaardig is rechtvaardig: het LCR-perspectief op re-integratie
image002Levenskansen, levensrisico's en praktische mogelijkheden om een nieuwe start op de arbeidsmarkt te maken zijn niet gelijk verdeeld. Dat laten Peter van Leeuwen en Else Roetering van de LCR zien in een essay over zogenaamde 'rechtvaardige' re-integratie in Sociaal bestek. De auteurs richten zich op het sociale zekerheidsbeleid. 

Ze constateren dat in een doorlopende agenda geleund wordt op 'zelfredzaamheid'. Wie een beroep moet doen op de overheid omdat de inkomsten uit werk zijn weggevallen, ziet dat belangrijke risico's bij burgers worden neergelegd. Vangnetten verdwijnen en mensen moeten het zelf uitzoeken. En het einde van het afwentelen van die risico's op burgers is nog lang niet nabij. Daarom pleit de LCR voor een brede discussie over de toekomst van de sociaaleconomische agenda in Nederland.

Blog Amma Asante: van applaus betaal je geen huur

Applaus-shutterstock_1046237458Zorgwerkers die om acht uur ‘s avonds gedurende een paar minuten applaus kregen van de Nederlandse bevolking, politici en zelfs van leden van het Koninklijk huis. Om hen te bedanken voor het ongelooflijke werk dat zij onder zeer moeilijke omstandigheden verzetten voor iedereen die wordt getroffen door het coronavirus. Dat applaus is zeer verdiend. Waar zou Nederland nu zijn zonder al deze hardwerkende kanjers? Maar van applaus betaal je je huur, de kinderopvang en de bakker niet. 


Lees verder

LCR ziet veel haken en ogen bij wetsvoorstel banenafspraak en quotumregeling

werk-rolstoel-shutterstock_308240126Ja, er is politieke aandacht voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Er komt een aangepaste quotumregeling om druk op de ketel te houden, en er is een doelgroepenregister voor mensen die tot de doelgroep banenafspraak behoren. Maar zijn dit de gewenste en noodzakelijke instrumenten?

Hier tegenover staan ook weer veel nadelen, zoals stigmatisering, tegengesteld effect van quotumregeling (alleen doen wat nodig is) en minder aandacht voor kwalitatief goede werkplekken waarmee mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk komen.

De staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, doet er goed aan om het wetsvoorstel te toetsen aan het VN-verdrag Handicap. Dat is in hoofdlijnen het resultaat van de cliëntentoets door de LCR voor het wetsvoorstel vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor arbeidsbeperkten.


Lees verder

2 april wordt 10 december

Schermafdruk 2020-04-02 08.53.34Het LCR-congres van 2 april (vandaag) gaat niet door maar wordt verplaatst naar 10 december. Vandaag zou ook Fabian Franciscus optreden. En dat gaat ook even niet door. Hij geeft daar zijn eigen visie op en neemt je mee naar...
Bekijk het zelf (klik op de afbeelding).

Internetconsultatie: voorkom een leven lang beslaglegging bij mensen

iS17157596 schuldenOverheidspartijen gaan voortaan ook hun gegevens uitwisselen met andere partijen die beslag leggen in een schuldentraject. Dat is een grote vooruitgang die met het wetsvoorstel Stroomlijning keten derdenbeslag wordt geregeld. ‘Zonder de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) gaat het goed berekenen van de beslagvrije voet echter niet lukken. Dat is de enige garantie voor mensen dat ze niet onder het bestaansminimum zakken’, zo stelt de LCR.Lees verder

LCR stuurt staatssecretaris op verzoek signalen en knelpunten

corona-geengeld-klein-shutterstock_1682077201Wat zijn de knelpunten waarmee mensen in deze coronacrisis binnen de SUWI-dienstverlening mee te maken krijgen? Die open vraag heeft staatssecretaris Van Ark gesteld aan de LCR. Uit netwerken van de LCR is gebleken dat werknemers met flex-contracten, medewerkers van sociale werkbedrijven, een deel van de mensen in de banenafspraak, de Wajong en ook burgers met een uitkering die op zijn einde loopt speciale aandacht vragen. 


De LCR ziet dat er al een aantal goede maatregelen worden genomen, maar er kunnen nog een paar belangrijke stappen worden genomen om het mensen niet onnodig moeilijk te maken.


Lees verder

Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening vraagt nog aanscherping

schulden-shutterstock_1051726571Het doel van het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ is goed. Het is alleen een gemiste kans dat de verkoop van schulden mogelijk blijft. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vraagt zich af hoe burgers kunnen controleren of advocaten en gerechtsdeurwaarders aan de gestelde eisen voldoen omdat zij niet in het incassoregister worden opgenomen.
En de LCR vindt een landelijke onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van groot belang. Dat zijn de hoofdlijnen van de reactie van de LCR op de internetconsultatie over de wet.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.
E-magazine
Beschut aan de bak