Landelijk programma voor betere schuldhulp: schouders eronder
121206-schuldhulp

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start. Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen. ‘Schouders eronder’ is een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Lees verder
Verslag eerste ronde Stedenestafette schuldhulpverlening
estafetteDe Stedenestafette bestaat uit een reeks congressen waar gemeenten innovatieve aanpakken van schulden en armoede met elkaar delen. Door het stokje door te geven kunnen gemeenten elkaar inspireren om schuldhulpverlening te verbeteren. De Stedenestafette is een initiatief van vijf landelijke partijen: Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, de NVVK, Landelijke Cliëntenraad en Divosa. De reeks wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verslag van de eerste ronde van de Stedenestafette, in Vlaardingen, is gepubliceerd met foto's en tekeningen (klik om naar het verslag te gaan).

LCR en FNV in hoger beroep om ontbinding Cliëntenraad Amstelveen

rechtbankDe LCR en de Vakbond FNV gaan in hoger beroep in een zaak om de ontbinding van een kritische cliëntenraad in Amstelveen. Eerder had een rechtbank de leden van de raad geen gelijk gegeven, maar zowel FNV en LCR vechten dat vonnis nu aan. ‘Op basis van de uitspraak van de rechtbank, lijkt het erop dat cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met eigen gekozen leden. Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt’, aldus FNV en LCR in een gezamenlijk statement.Lees verder
Derde subsidieronde Vakkundig aan het werk

Onderzoek_shs_203254960KLGemeenten en kennisinstellingen kunnen sinds 22 juni samen een aanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Het gaat hier om de derde subsidieronde die zich richt op de effectiviteit van de dienstverlening zodat de kwaliteit verbetert. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. Bij de beoordeling van de voorstellen worden ook vertegenwoordigers van cliënten betrokken, zoals cliëntenraden. De LCR roept cliëntenraden op ook bij hun gemeente een rol te spelen.Lees verder
Drinkwater niet afsluiten: kinderrechten in gevaar
KIND_leeg_glas_water_SHS_97093007Mensen die afgesloten worden van het waternet omdat ze hun rekeningen niet hebben betaald een waterzak verstrekken zodat ze toch drinkwater hebben, is onthutsend. Dat stelt de LCR in zijn reactie op de internetconsultatie Regeling Afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.In zijn reactie zegt de LCR zich af te vragen of het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen strookt met de rechten van het kind, volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.


Lees verder
Investeren in werk voor kwetsbare groepen kan veel beter

Jongeren aan het werk SHS8986(1)Kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn, niet genoeg ondersteuning krijgen en tussen wal en schip vallen. Niet goed geregelde inzet van instrumenten om aan het werk te blijven. Verwatering van de doelgroep banenafspraak. Het zijn allemaal punten die de LCR aan had willen kaarten tijdens de hoorzitting op 22 juni 2017 in de Tweede Kamer over werk voor kwetsbare jongeren. De LCR is hiervoor helaas niet uitgenodigd, maar heeft wel zijn kritiekpunten schriftelijk doorgespeeld.

 

Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
E-magazine
LCR-congres 2017
Op zoek naar werk?
Vraag en antwoord