LCR-beleidsadviseur Kosta Skliris wil iets voor mensen betekenen

Kosta-Skiris-e1575277418614Kosta Skliris is sinds 1 januari 2021 beleidsadviseur bij de LCR. Hij volgt Peter van Leeuwen op die ambtelijk secretaris van de LCR is geworden. Kosta is goed ingevoerd op het terrein van sociale zekerheid. Hij heeft zich gericht op allerlei facetten. Van schuldhulpverlening tot mensenrechten, van verslavingsproblematiek tot prostitutiebeleid.


‘Eigenlijk staat bij mij altijd centraal dat ik iets voor mensen moet kunnen betekenen’, zegt Skliris. ‘Dat loopt als een rode draad door mijn carrière. Voordat ik bij de LCR kwam, heb ik acht jaar bij de NVVK gewerkt. 

Ik leerde daar de LCR ook kennen via het gezamenlijk overleg Schouders Eronder.’Lees verder

Terugkijken: uitzending 'Als de overheid faalt' van 4 maart 2021

Nieuwe-solidariteit-6 falende overheidDe drama's rondom de toeslagen. En dan de laatste uitkomsten van de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (TCU). Conclusies zijn steeds: de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid holt achteruit. De nadruk ligt op het controleren van burgers en niet op het bieden van bestaanszekerheid. Hoe kunnen we de menselijk maat terugbrengen in de uitvoering? Hoe geven we burgers meer inspraak? En welke rol kunnen cliëntenorganisaties daarin spelen?


Op 4 maart 2021 vond de uitzending van de LCR & Pakhuis de Zwijger plaats: 'Als de overheid faalt' (klik om terug te kijken). Met Amma Asante, vice-voorzitter Nevin Özütok van de TCU en WRR-onderzoeker Anne-Greet Keizer. En natuurlijk met twee vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties Willem Hamminga en Kees Veerman. Essay wedstrijd: naar servicegerichte overheid met rol burgers

essaywedstrijd-shutterstock_1636587559Een uitdaging! De LCR, Tijdschrift Sociaal Bestek en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) organiseren samen een essay-wedstrijd. De titel? Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger. 


De LCR wil goed gebruik maken van de ruimte die de overheid nu biedt aan de stem van de burger. De essays leveren ideeën en inzichten op voor de versterking van de rol van de LCR als belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden. 


De LCR gebruikt deze essays ook voor haar boodschap aan het nieuwe kabinet. Immers ‘weten is nog geen doen’. Deadline: 10 april 2021.


Lees verder

Onderzoek 'Als verrekenen een beperking is' krijgt veel aandacht

Schermafbeelding 2021-02-25 om 15.41.15Voor mensen met een uitkering is werken niet altijd een bron van inkomsten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. Maar liefst 61% van de werkende respondenten komt in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. 92% ervaart onzekerheid over hun inkomen en daardoor stress. 


Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Het ministerie van SZW, UWV en Divosa nemen de inzichten uit het onderzoeksrapport serieus. LCR volgt de ontwikkelingen en zal hen zo nodig adviseren. Het rapport dat vandaag is aangeboden heeft veel media-aandacht gekregen. De LCR was al in het NOS-journaal (vanaf 1.15), op NOS-online en heeft in Trouw een reactie gegeven. Op 25 februari om 20.30 uur begint de uitzending bij Pakhuis de Zwijger samen met de LCR. Deze uitzending is live online te volgen.


Lees verder

Terugtreden voorzitter cliëntenraad UWV een aderlating voor cliëntenparticipatie

FrensLemeerFrens Lemeer is gestopt als voorzitter van de cliëntenraad van UWV (CCUWV). Dat bericht haalde in het weekend de kranten (Trouw 20 februari 2021). Hij kan met trots terugkijken op de totstandkoming van het meldpunt 'Herstelactie'. De ex-voorzitter heeft ook veel lobbywerk verricht zowel bij UWV als in politiek Den Haag en bij de Landelijke Cliëntenraad (LCR). 


Hij heeft samen met collega's resultaten bereikt die in deze periode niet vanzelfsprekend waren of voor de hand lagen. We hebben gezien dat dit een wissel trekt op betrokken burgers als Frens Lemeer die op zoek zijn naar de menselijke maat. 


Lees verder

LCR dringt bij Kamer aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet
cadeau-shutterstock_1566319918Het komt alleen écht goed als de Participatiewet wordt gewijzigd. Tot die tijd bepleit de LCR tolerantie als het gaat om giften en bijdragen in levensonderhoud. De LCR vraagt aan Kamerleden om dit in te brengen in het Algemeen Overleg over de Participatiewet van 8 februari 2021. 

Slechter af dan in strafrecht

In de brief aan de kamerleden schetst de LCR een beeld van bijstandgerechtigden die slechter af zijn dan mensen die met Justitie in aanraking komen. Een burger is daar onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Wie een uitkering heeft, komt de 'omgekeerde bewijslast' tegen. Wie niet op tijd informatie verstrekt, kan boetes of straf verwachten waarvan de ergste is: stoppen van de uitkering. Zo worden burgers meteen in de problemen gebracht. 


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
De uitzendingen 'Nieuwe solidariteit'
zijn allemaal terug te kijken!
Terugkijken: 'Werken en een uitkering werkt niet'
Uitzending 25 februari 2021
Terugkijken: 'Inkomenszekerheid in crisistijd'

Uitzending 11 februari 2021
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.