Film: ruimte voor raden
FilmRuimtevoorRadenSamenwerking tussen verschillende gemeentelijke adviesraden, cliëntenraden en huurdersorganisatie is noodzakelijk. Mensen hebben namelijk vaak met meer gemeentelijke diensten te maken. De noodzaak voor samenwerking komt goed tot uitdrukking in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=kSWC_I2sFqI

Laat u inspireren en leg contact met uw achterban, andere (gemeentelijke) raden en cliënten/belangenorganisaties. Dit allemaal om te komen tot integrale dienstverlening. Als u als aparte raad op het terrein van werk en inkomen (Participatiewet) wilt overleven dan is samenwerking geboden!


LCR e-magazine over re-integratie biedt onderzoek, info en tips
2016_LCR_E-Magazine_reintegratie 1De aandacht voor re-integratie neemt het afgelopen jaar stevig toe. En dan in positieve zin nadat er lange tijd flinke kritiek was op de nutteloze re-integratie-inspanningen. Er is meer onderzoek. Er zijn meer re-integratiemodellen die wat opleveren. Het is ook erg noodzakelijk, want zonder goede re-integratie blijven te veel mensen langs de kant staan. De LCR heeft een e-magazine gewijd aan dit onderwerp. Met veel ruimte voor onderzoek, voor voorbeeldprojecten, de rol van cliëntenraden en vooral informatie plus tips. Lees het allemaal in het LCR-magazine over re-integratie.
Klik voor: een download van het e-magazine.


Zorg beter voor jongeren bij overgang van school naar werk!
WERK shutterstock_11092180-kl

Schoolverlaters uit het speciaal onderwijs vinden niet als vanzelfsprekend werk. Gemeenten hebben de plicht om de overgang van school naar werk voor deze groep goed te regelen. Dat gebeurt lang niet altijd. Gemeenten zetten het instrument jobcoach ook vaak niet voldoende in. Daardoor zijn plaatsingen op werkplekken lang niet altijd duurzaam. De LCR vraagt de Tweede Kamer hier de aandacht op te richten tijdens de begrotingsbehandeling van SZW.

Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Beschut in de praktijk
Gemeenten willen niet verplicht worden beschut werken aan te bieden. Het kabinet gooit beschut werken én de praktijkroute als wisselgeld over en weer. De LCR vindt dat afspraken worden geschonden. Er ligt een banenafspraak. Het is duidelijk wie de doelgroep vormen. Het is eveneens helder dat een groep niet kan participeren zonder beschut werken. Regel het, zo stelt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer in zijn column. Want: afspraak is afspraak.

Lees verder
Gemeenten moeten beschut werken verplicht aanbieden
Beschutwerken_shs-107607821

Kunnen werken, maar alléén als dat beschut werken is. Verplichtingen krijgen om aan het werk te komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel. Maar nog altijd niet aan het werk komen, omdat gemeenten geen beschut werken hoeven aan te bieden. Dat is de Kafkiaanse situatie waar veel mensen zich in bevinden sinds de komst van de Participatiewet. De enige oplossing is, zo zegt de LCR, dat gemeenten verplicht worden beschut werken aan te bieden. ‘Dan kan deze groep mensen ook meedraaien, een normaal loon ontvangen én een pensioen opbouwen’.Lees verder
Onderzoek gestart naar regionale cliëntenparticipatie

Onderzoek_shs_203254960KLStaatssecretaris Klijnsma en LCR-voorzitter Van der Meer willen meer cliëntenparticipatie bij arbeidsmarktregio's. Deze regionale cliëntenparticipatie is er onvoldoende. Daarom is een onderzoek gestart hoe de regionale cliëntenparticipatie wel van de grond kan komen. Leden van cliëntenraden door het hele land wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderzoek. De LCR roept iedereen op om mee te werken.Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
CIB-prijs 2017

Houd een spiegel voor!
Op zoek naar werk?
Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord