Vertrouwen? Daar bouw je samen aan

CIB-2021-vertrouwenToeslagenaffaire, boodschappengate, zoek raken van gegevens bij UWV, zogenaamde fraude. Het zijn voorbeelden van het wantrouwende beleid van de overheid. Het kan echt anders. Dat laten mensen die zelf afhankelijk zijn van een uitkering, medewerkers van gemeenten en speciale teams zien. Herstel van vertrouwen gebeurt alleen als beleid wordt gemaakt mét mensen die van die overheid afhankelijk zijn. Daarover gaat dit jaar de Cliënt in Beeld-prijs: Burgers bouwen aan vertrouwen.

Lees verder
Cliënttoets LCR: Basis TONK is goed, maar uitvoering mist doel

Tonk-huis-geld-site-letters-shutterstock_633051470Slechts een deel van de noodzakelijke kosten komt in aanmerking voor vergoeding. Criteria zijn in gemeenten strikt. Hele groepen vallen buiten de regeling omdat ze niet kunnen voldoen aan de voorwaarden. De landelijke overheid biedt gemeenten te weinig houvast, waardoor het geld vaak niet terecht komt bij de groepen die de ondersteuning van de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) nodig hebben. 


Dat blijkt uit de cliëntentoets (een korte analyse) die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft uitgevoerd in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er zijn tussentijdse verbeteringen doorgevoerd waardoor de regeling iets breder is ingericht, maar een groot deel van de doelgroep wordt nu niet meer bereikt. Vandaag heeft minister Wouter Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerdLees verder

Sociaal Bestek publiceert de drie winnaars van de Essaywedstrijd

essay-letters-logos-3-partijen-shutterstock_317973452Hoe kan de rol van de burger in de sociale zekerheid sterker worden? Dit is de basis onder de essaywedstrijd van het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ), de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Sociaal Bestek. De inzenders die de eerste, tweede en derde prijs hebben gewonnen, zijn op 19 mei bekendgemaakt. In het laatste nummer van Sociaal Bestek zijn de drie essays opgenomen. 


Lees verder

Rondetafelgesprek 35-minners: LCR pleit voor bestaanszekerheid
Schermafbeelding 2021-07-06 om 08.36.43

Gisteren vond het Rondetafelgesprek 35-minners plaats in de Tweede Kamer. Peter van Leeuwen, ambtelijk secretaris LCR, pleitte sterk voor bestaanszekerheid voor deze groep. Het gaat om mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. 


'Deze groep krijgt geen uitkering en heeft weinig kans op werk. Er moet meer aandacht komen voor bestaanszekerheid van deze groep en meer hulp en ondersteuning bij de overgang van ziekte, herstel en re-integratie', stelt hij. Het position paper van de LCR over 35-min (klik) is te downloaden.

Wie de inbreng van verschillende partijen terug wil kijken, kan dat doen via 'Debat gemist 35-minners' (klik).

Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres

28 oktober-shutterstock_486145951Als alles goed gaat, vindt het LCR-congres op 28 oktober 2021 weer plaats in een zaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi moment om je te buigen over het thema Burgers bouwen aan vertrouwen. Natuurlijk kunnen we nu niet voorspellen of dit écht gaat gebeuren. Als we niet naar een zaal kunnen, gaan we het congres anders inrichten. 

De inschrijving wordt geopend in september 2021. Er komen mooie onderwerpen aan bod en we hebben een zeer bekende Ab Harrewijnredenaar. Die maken we in het najaar ook alvast bekend. De aanmelding voor de Cliënt in Beeld-prijs is al geopend. 


Houd de berichten van de LCR in de gaten via de LCR@ttentieLinkedinFacebook of Twitter


Blog Amma Asante: vertrouwen

weigerachtig-shutterstock_1369653356Het gaat er nog steeds over: de verbetering van de relatie tussen overheid en burger. Het uiteindelijke doel? De burger die van de overheid afhankelijk is voor (inkomens)ondersteuning moet een betere positie krijgen. Onrecht moet plaats maken voor recht. Dit klinkt mij als muziek in de oren, want dát is de kern van het werk van de Landelijke Cliëntenraad. 

Het zal niemand verbazen dat wij onze kennis en de ervaringen van mensen die zich dagelijks bij ons melden ingebracht hebben bij de informateurs Tjeenk Willink (schriftelijk en met ons 10-Punten-Plan) en Hamer (bij haar aan tafel). Over het belangrijke werk dat wij doen, wat wij daarin tegenkomen en de oplossingen die wij zien.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

Volg ons ook op:
    
Bereikbaarheid LCR op werkdagen van 9-13 uur
  070 349 97 90
Op 8 juli 2021
is het (virtuele) LCR-bureau
vanaf 12.00 ivm met een teamdag
De uitzendingen 'Nieuwe solidariteit'
zijn allemaal terug te kijken!