Geen payroll voor Wsw'ers? Dan ook niet bij Banenafspraak en Beschut werk!

Wsw-shutterstock_1092072917De regering vindt dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, zoals Wsw’ers, gebaat zijn bij een stabiel inkomen en zekerheid van werk. Payrolling mag dan ook voor hen niet betekenen dat zij telkens volgens een andere cao worden betaald. Tot verbijstering van de LCR worden mensen die vallen onder de Banenafspraak of Beschut werk niét in bescherming genomen, puur omdat ze niet onder één cao vallen waarbinnen afspraken gemaakt kunnen worden. Deze mensen zijn namelijk wel net zo kwetsbaar. De LCR stelt dan ook voor om óf te komen met een cao voor de Participatiewet óf mensen scharen onder een cao die lokaal voor hen is gekozen. 


Lees verder

Bij inburgering rekening houden met doenvermogen, niét betuttelen

190808-inburgering-shutterstock_1163900701Wie een inburgeringsplicht heeft én een bijstandsuitkering ontvangt, moet verplicht meewerken aan ontzorging. Dat is, zegt de Landelijke Cliëntenraad (LCR), ongewenst en betuttelend. Het ‘doenvermogen’ wordt daarmee onderuit gehaald. Een opsteker is de wijziging in hoé asielstatushouders hun cursus moeten regelen en betalen: zij hoeven dat niet langer zelf te doen. Schaduwkant? Gezinsmigranten én andere migranten moeten dat wel zelf regelen. Het zijn enkele punten uit de reactie van de LCR op de internetconsultatie over de wijziging van het Inburgeringsstelsel.


Lees verder

BLOG Amma Asante: 'We willen een eerlijke, begripvolle en simpele overheid!'

handhaving-boetes-shutterstock_220275118De Nederlandse burger verwacht een eerlijke, simpele en begripvolle overheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. Niet één die ons de vernieling of zelfs de dood in jaagt. Deze week werd met de kinderopvangtoeslagen-affaire pijnlijk duidelijk hoe een wantrouwende overheid, in dit geval de Belastingdienst, over de schreef kan gaan en burgers veel ellende bezorgt. 


Het is tijd voor herstel, zegt LCR-voorzitter Amma Asante in haar juli-blog. Lees verder

Stichting van de Arbeid consulteert LCR over nabestaandenwet

Graf-moeder-zoon-shutterstock_180517940Het advies van de LCR over de Algemene Nabestaandenwet (Anw) heeft veel aandacht gekregen. De Stichting van de Arbeid heeft de LCR uitgenodigd om een toelichting te geven op dit advies. De Landelijke Cliëntenraad wijst op praktische zaken die rondom overlijden van een partner of ouder spelen. Daarnaast pleit de LCR voor een volksverzekering om ook mensen die overstappen naar een andere baan, zelfstandigen of uitkeringsgerechtigden toegang te geven tot een basisvoorziening. De praktijkverhalen die de LCR meestuurde met zijn advies laten zien dat het leven niet zo geordend loopt dat iedereen via een voorziening van de werkgever financieel dekking krijgt. De LCR stelt dat de Anw ook deel uitmaakt van het bereiken van de nieuwe inclusieve arbeidsmarkt. 


LCR-magazine met alles over werk: open hiring, coaching en beschut werk
LCR-e-magazine-aan-het-werkAan het werk: het lijkt in tijden van krapte op de arbeidsmarkt simpel gezegd maar niet zo gemakkelijk gedaan. Niet iedereen kan zo maar aan de slag. In het LCR e-magazine is een heel deel gewijd aan allerlei initiatieven om werkervaring op te doen, werk te behouden of vooral ook werk te vinden. Met Open hiring, Beschut werk, begeleiding van hoogopgeleide mensen met een beperking, jobcoaching (wat is het écht) en ook sociale ondernemingen. Met veel tips voor cliëntenraden. Lezen dus dit deel van het LCR e-magazine 'Aan het werk!'

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
E-magazine
LCR-Congres 2019
Beschut aan de bak