LCR-congres 2020: In welk land willen wij leven?

LCRcongres-Nederland-shutterstock_501628402In welk land willen wij leven? Dat thema staat centraal in het LCR-congres 2020 dat plaats vindt op donderdag 2 april in De Woonindustrie in Nieuwegein. Wat hebben wij nodig om een stabiel en veilig leven te kunnen leiden? Hoe kunnen we elkaar daarbij ondersteunen? Wat moeten we aanpassen om een stabiele en sociale basis voor iedereen te kunnen waarborgen? Inbreng van cliëntenraden, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in dit thema is uiteraard noodzakelijk. Erbij zijn?
Meld u vanaf NU aan!


Lees verder

Blog Amma Asante: open brief aan Tamara van Ark
open brief-shutterstock_99266318Geachte mevrouw Van Ark, Of zal ik beste Tamara zeggen? Zo begint de open brief van Amma Asante aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een vrouw die ze heeft leren kennen als warm en betrokken, maar vervolgens ziet Asante dat ze toch allerlei mensen in de kou laat staan. 'We vragen om investeringen in mensen en investeringen in technologie en inclusieve werkplekken die perspectief bieden. We hebben uw betrokkenheid, begrip en warmte voor mensen nodig om iedereen achter deze toekomstvisie te krijgen. Ik ben dan ook overtuigd dat het ons gaat lukken hier nog iets moois van te maken in de komende 1,5 jaar.'

Lees verder

LCR blij met prijs voor privacyschenders SyRi en minister Dekker

Privacy-data-shutterstock_649220674'Overheid valt in de prijzen als grootste privacyschender', meldde de NOS vandaag. SyRi, het programma om uitkeringsfraude op te sporen, kreeg een Big Brother Award van de privacywaakhond Bits of Freedom. Minister Dekker valt 'in de prijzen' met zijn plannen om datasets aan elkaar te koppelen waardoor kan worden bekeken of iemand een schuld kan betalen. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is blij dat op deze manier aandacht gaat naar systemen die schade kunnen toebrengen aan burgers. 


Lees verder

Hoe dienstverlening beter kan? Dát weten cliënten wel!

Vriendelijkheid-dienstverlening-KL-shutterstock_1339289582In elk nieuwsbericht over de uitvoering van wetten komt het wel aan bod: de menselijke maat. Dienstverlening is lang niet altijd menselijk, maar komt voort uit de drang om te bezuinigen of snel resultaat te halen. Het kan anders. Toch? Dat weet jij als cliëntenraad het beste en waarschijnlijk heb je daarvoor al eens voorstellen gedaan of ben je daarmee bezig. 

Heb je een idee hoe het anders en beter kan, stuur dat dan in voor de Cliënt in Beeld-prijs 2020: 'Mijn bijdrage aan een meer menselijke dienstverlening'. Het kan van alles zijn: vriendelijke ontvangst, een kopje koffie, toon in brieven, prettige wachtruimte... noem maar op. Ken je van een andere organisatie een goed voorbeeld: dat mag je ook insturen. 

Lees verder

Oproep aan Van Ark: investeer in perspectief

Perspectief-shutterstock_1122713825Als de overheid mensen die langs de kant staan weer perspectief wil bieden, dan moet er in hen worden geïnvesteerd. Feit is dat steeds minder mensen kunnen rondkomen. Dat neemt ernstige vormen aan. De kostendelersnorm draagt hieraan bij. Wil er verandering komen dan moet er extra geld bij om mensen aan het werk te helpen en te houden. Scholing en re-integratie heeft een extra impuls nodig. 


Nu de aannames over de Participatiewet aan herijking toe zijn volgens onderzoek van het SCP, vindt de LCR dat de overheid moet ophouden met te wijzen op alleen plichten: ‘De instrumenten om ongelijkheid te compenseren en mensen weer kansen te bieden moeten aandacht krijgen’. De voorstellen zijn neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2020 van het ministerie van SZW.


Lees verder

Bied mensen in schulden en armoede licht aan het eind van de tunnel

Licht-Einde-Tunnel-shutterstock_393901030Voor mensen die in schulden en armoede leven moet er licht aan het eind van de tunnel zijn. Dat betekent: geen bijzondere bijstand in de vorm van een lening, intrekking van boetes op overheidsvorderingen en snelle sanering van schulden. De LCR breekt een lans voor álle mensen die in schulden en armoede leven. Verhoging van het wettelijk minimum loon is een van de suggesties. Leden van de Tweede Kamer worden nogmaals op alle punten gewezen bij het vervolg van het algemeen overleg Armoede en schulden met staatssecretaris van Ark op donderdag 14 november.


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Congres: De kracht van inclusieve technologie

12 december 2019
E-magazine
Beschut aan de bak