Cliëntenraden: kloppen de gegevens nog?
verhuizing-shutterstock_1075203512Cliëntenparticipatie is belangrijker dan ooit. Het betekent dat de Landelijke Cliëntenraad ook een goed en actueel overzicht moet hebben van de contactgegevens van alle (lokale) cliëntenraden of samenwerkingsverbanden. Dat hebben we op de site geplaatst, maar we merken regelmatig dat gegevens snel verouderen omdat de voorzittershamer wordt overgegeven of het secretariaat naar iemand anders gaat. 

Wil iedereen de gegevens controleren? (klik voor het overzicht). Mochten er wijzigingen zijn: graag doorgeven aan het landelijk bureau van de LCR via het contactformulier

LCR presenteert zich scherp in de media

media-shutterstock_226513696De zaak in Wijdemeren waarbij een moeder boodschappen betaalde voor haar dochter in de Bijstand heeft veel teweeg gebracht. De LCR is vaak naar inbreng gevraagd. Daarnaast spelen er nog veel meer misstanden zoals gemeenten die door geldgebrek toekomstige bewoners weigeren die mogelijk een groot beroep doen op sociale voorzieningen. Het laatste verhaal gaat over een zelfinspectieapp om bijstandsgerechtigden te controleren. Deze verhalen deelt de LCR snel op Linkedin, op Facebook en op Twitter. Volg deze pagina's, zodat je op de hoogte blijft! Op deze pagina staan alle berichten bij elkaar

Nieuwe ambtelijk secretaris Peter van Leeuwen: mens centraal in uitkering

58581584-0dfd-4c16-afdc-0aecd284ddf8Peter van Leeuwen volgt op 1 januari Else Roetering op als algemeen secretaris van de Landelijke Cliëntenraad. 


Peter is in 2018 bij de LCR begonnen als beleidsadviseur en kent de organisatie inmiddels goed. ‘De LCR kende ik al veel langer. Ik heb jaren gewerkt bij de afdeling Onderzoek en Analyse van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en zat destijds in hetzelfde gebouw als de LCR. Na de opheffing van de RWI werkte ik enkele jaren bij Achmea. Toen ik twee jaar geleden terugkeerde in dit vakgebied schrok ik. Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan met de sociale zekerheid en re-integratie in Nederland?’


Lees verder

LCR-voorzitter Amma Asante over solidariteit anno 2020 in eerste podcast

Schermafbeelding 2020-12-21 om 18.13.43In deze podcast een gesprek met LCR-voorzitter Amma Asante. Het gaat over de verregaande geconditioneerde solidariteit in onze maatschappij waarbij de balans in de wederkerigheid ver te zoeken is. Met interviewer Annick van Rinsum bespreekt Amma Asante wat er mis is met het wantrouwige mensbeeld dat op veel plekken heerst, en over de noodzaak dat de belevingswereld van de burger op de beleidstafels terecht komt. 


Eerder verschenen in de serie De Nieuwe Solidariteit diverse webcasts. Vanaf januari gaat de reeks ‘Ongedeeld Verbonden’ van start.

Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid

toeslagen-shutterstock_1485263147Bied bestaanszekerheid en help burgers in plaats van hen kopje onder te duwen of in het ravijn te gooien. Dat is de oproep die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) doet aan de politiek en alle overheidsinstanties na de presentatie vandaag van het rapport over de Kinderopvangtoeslagaffaire. 


Voor het kabinet, de leden van de Tweede Kamer en de uitvoeringsorganisaties moet gelden: keer terug naar het doel van ons sociale zekerheidsstelsel!Lees verder

RoeteRing als waardering voor een bijzondere inspanning

ring-kl-shutterstock_552601573Tijdens de laatste raadsvergadering van de LCR is besloten een RoeteRing in te stellen bij het afscheid van Else Roetering als eerste ambtelijk secretaris van de LCR. Ze gaat met pensioen per 1 januari 2021. De raad geeft hiermee meteen de laatste opdracht aan haar. Samen met de leden van het eerste uur – Janny Hoeflak en Jan Zwanepol – gaat zij de criteria opstellen voor het uitreiken van deze bijzondere prijs.


Else Roetering is bijzonder vereerd met het besluit van de raad: ‘Wat mij betreft moet de ring straks worden uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor (een onderdeel van) cliëntenbelang.’


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
LCR-bestuur en medewerkers wensen iedereen mooie dagen en een fijn(er) 2021


Terugkijken: 'Nieuwe solidariteit in de toekomst'

Uitzending van 15 oktober 2020

Terugkijken 'Solidariteit in de praktijk'

Uitzending van 8 oktober 2020
Terugkijken: 'Wat is solidariteit'
Uitzending van 1 oktober 2020
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.