Onafhankelijke cliëntondersteuning moet ook gericht zijn op werk en inkomen

TS_clientondersteuning_465164257

Als een extra impuls wordt gegeven aan onafhankelijke cliëntondersteuning, dan moet advisering over werk, inkomen, uitkering, armoede en re-integratie meegenomen worden. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is blij dat minister Hugo de Jonge van VWS extra middelen inzet voor het bevorderen en verbeteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, maar zet graag de puntjes op de i.

Lees verder
LCR inventariseert de gemeentelijke aanpak schulden

SCHULDEN-shutterstock_117019507Wat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Dat zijn vragen die de LCR voorlegt aan cliëntenraden. Deelname aan dit onderzoek is van groot belang omdat zo een beeld wordt gevormd van de gemeentelijke aanpak van de schuldenproblematiek. De vragenlijst kan tot en met maandag 20 augustus aanstaande ingevuld worden. Daarna worden de resultaten verwerkt.
De LCR krijgt met het onderzoek meer zicht op de stand van zaken in heel Nederland en kan daarbij voorstellen doen om de inzet van cliëntenraden op de gemeentelijke aanpak te kunnen verbeteren. Het is de bedoeling dat per gemeente of cliëntenraad één vragenlijst wordt ingevuld. Klik voor: de vragenlijst.

 

Lees verder
Wetsvoorstel beslag- en executierecht verdient nog aanscherping

shutterstock_221823334Het is niet acceptabel dat er bedrijven of organisaties zijn die bij beslaglegging* verdienen aan mensen met schulden waardoor deze nóg dieper in de schulden raken. Daarom is het nodig dat er een duidelijker omschrijving komt van kosten die bij beslaglegging kunnen optreden. Dat stelt de LCR bij de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel tot wijziging van het beslag- en executierecht.


Heldere tarieven, eenduidige terminologie en oog voor de variabele inkomsten van zzp’ers zijn onderdelen die verder moeten worden aangescherpt. Daarnaast moeten voorzieningen voor mensen met een beperking worden uitgesloten van een beslag (zoals een aangepaste auto). De LCR onderschrijft de modernisering maar wijst ook op de noodzaak om de kosten vooraf goed te omschrijven.

Lees verder
LCR bezorgd over ontslag Cliëntenraad Haltewerk
Het nieuws over het ontslag van de voltallige cliëntenraad van Haltewerk in de regio Alkmaar heeft ook de Landelijke Cliëntenraad bereikt. De LCR is bezorgd over deze ontwikkeling en kent de Cliëntenraad van Haltewerk als een betrokken club, die zich inzet om kwalitatief goede adviezen neer te zetten. Daarnaast werkt deze cliëntenraad aan draagvlak en betrokkenheid om burgers te betrekken bij haar werk.
Lees verder
Documentairereeks Employable Me: het bekijken waard!

TELEVISIE

Employable Me is een Britse serie die wordt uitgezonden door BNN-VARA. In de documentairereeks volgen de makers acht bijzondere baanzoekers met diverse beperkingen. De kijker volgt het proces van hun sollicitatie en de te overwinnen obstakels.  


Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
LCR-Congres 2018

Beschut aan de bak