De vraag is: komt u of komt u niet?

coronaafstand-shutterstock_1731912088Het is geen nieuws waarom het LCR-congres dit jaar niet is doorgegaan: het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld. Zoals het er nu voor staat, mag vanaf 1 september weer wat meer. Grotere groepen kunnen bij elkaar komen, mits de 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bovendien mag iemand met ziekteverschijnselen niet deelnemen. 

Sommige mensen hebben aangegeven elkaar weer te willen ontmoeten. Anderen twijfelen nog. En een deel van de mensen weet zeker voorlopig geen bijeenkomst te bezoeken. De LCR wil graag weten hoe u erover denkt. Daarom willen wij u graag vier korte vragen stellen. Met de uitkomsten van deze enquête kunnen wij u nog beter van dienst zijn! Klik voor: de enquête over LCR-bijeenkomsten.  In te vullen tot 3 augustus 2020.

'Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet'
armoedeschuldenshutterstock_439390204De jaarlijkse verlaging van de bijstand gaat er vanaf 2021 voor zorgen dat een steeds groter deel van de mensen in de bijstand onder de armoedegrens komt. De verwachting is zelfs dat het aantal mensen dat in armoede leeft met ongeveer een kwart toeneemt. Het effect van de coronacrisis is hierin niet meegenomen. 

Lees verder

Noodpakket huursector moét er komen
hogere-huren-shutterstock_1091209523Van alle noodmaatregelen die er zijn getroffen vanwege de coronacrisis valt er één buiten de boot: het intrekken van de huurverhoging per 1 juli. Samen met de Woonbond, DeGoedeZaak, KBO-PCOB, Ieder(in), LSVB heeft de LCR de problematiek rondom sociale huurwoningen aangekaart. De organisaties roepen het Kabinet op om in de begroting voor 2021 een noodpakket tegen de wooncrisis op te nemen. Huurders moeten hiermee financieel worden ondersteund én de komende jaren moeten zo meer sociale huurwoningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten terug te dringen. 

Lees verder

Organisaties vragen aandacht voor drie punten Wajong
Jongeren aan het werk SHS8986(1)De groep die afgewezen is voor de scholingsregeling Wajong 2015 moet alsnog worden achterhaald. Jongeren die geen Wajong 2015 hebben gekregen, maar er wél recht op hadden, moeten ook actief worden benaderd. En de jongeren die door de coronacrisis klappen krijgen, moeten in beeld blijven: houden zij recht op de garantieregeling in de gewijzigde Wajongwet? Zij werken mogelijk niet meer op 1 november 2020 door deze situatie. 

Lees verder

STAR bevestigt bevindingen LCR over nabestaandenpensioen: geen goed vangnet

begraafplaats-vrouw-rouwen-shutterstock_1143491999De dekking van het nabestaandenpensioen is voor midden en lage inkomens ontoereikend. Er moet meer aandacht komen voor transities. De LCR en de Stichting van de Arbeid (STAR) zijn het met elkaar eens dat de signalen die de LCR schetste in de Rauwe werkelijkheid verontrustend zijn. 


Om te komen tot een beter pensioenstelsel (vooral voor nabestaanden) stelt de STAR een standaardisering voor. Hierdoor moet het nabestaandenpensioen transparanter, begrijpelijker en levensloopbestendiger zijn. De brief van de LCR geldt als input voor het debat van 25 juni 2020 over de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Lees verder

Blog Amma Asante: boos en trots

Trots en boos shutterstock_1040372224‘Met honing vang je meer vliegen dan met azijn.’ Komt het u bekend voor? We hebben het heel vaak in onze opvoeding gehoord en we zeggen het zelf ook. 


Eigenlijk haalt die houding ook een waardevol deel van onszelf weg. Het moment waarop we zeggen ‘we pikken het niet langer dat anderen ons tekort doen.’ Boosheid is belangrijk, want je laat ermee zien dat je niet wil dat anderen jou schade toebrengen.Lees verder

Doe mee: groot onderzoek verrekening inkomsten

verrekeninginkomsten-shutterstock_96454985'Ik ben gaan werken en nu kan ik mijn huur niet betalen'. Of: 'Werken moet lonen. Nou bij mij niet: ik kom sinds ik werk elke maand ongeveer 100 euro tekort.' Veel mensen die vanuit een uitkering gaan werken, krijgen hiermee te maken. Het loon wordt aangevuld en dat heet dan 'inkomensondersteuning'. 


Alleen pakt dat voor veel mensen (met een arbeidsbeperking) slechter uit dan alleen leven van een uitkering. De LCR vindt dit een belangrijk onderwerp. Werken moet inderdaad lonen. En mensen moeten daardoor zeker niet in de financiële problemen komen. Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen deze problemen ervaren is nu een groot onderzoek gestart. We hebben hier jouw hulp bij nodig!


Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Senior beleidsadviseur LCR
Raadslid in Nieuwsuur


1,5 meter in coronatijd
Hoe is dat als je een beperking hebt? 
Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail bereikbaar.
E-magazine