Herzien LCR-factsheet Privacy: let op bescherming persoonsgegevens
ph467077179-privacyWie hulp nodig heeft van de gemeente, voor een uitkering of zorg, moet formulieren invullen. Daar staan allerlei persoonlijke gegevens op. Ook in gesprekken met medewerkers wordt persoonlijke informatie verstrekt. Over geld, huis of spullen, maar ook over gezondheid of eventuele problemen in het gezin. Moet iedereen altijd maar overal antwoord op geven? En hoe zit het met het bewaren van die gevoelige gegevens? Cliëntenraden hebben een taak om te waken over de privacy van cliënten van de gemeente: wordt er wel genoeg aan privacybescherming gedaan? Omdat er het een en ander is veranderd in wetgeving is het LCR-Factsheet bescherming persoonsgegevens herzien (klik om de versie van februari 2017 te downloaden).


Lees verder
Klijnsma pleit voor betere cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio

SAM_2310De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vinden cliëntenparticipatie in de arbeidsmarkt belangrijk. De ontwikkeling van deze cliëntenparticipatie gaat nog moeizaam. Uit onderzoek dat in opdracht van de LCR is uitgevoerd blijkt dat in 12 van de 35 arbeidsmarktregio’s een vorm van cliëntenparticipatie is. En in de 12 regio’s waar regionale cliëntenparticipatie is georganiseerd, loopt het nog niet overal op rolletjes. De verscheidenheid in vormgeving en invloed is groot Staatssecretaris Klijnsma nam vandaag, 15 februari 2017, het onderzoek van de LCR in ontvangst.


Lees verder
Vereenvoudigde beslagvrije voet blijft ingewikkeld
schulden shutterstock_90148972

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet dat op woensdag 15 februari wordt behandeld, vraagt nog om een kritische blik. De LCR stelt dat het voor schuldenaren lastig is om die te berekenen. Gratis laagdrempelige ondersteuning is hierbij noodzakelijk. Ook de overheid zou de beslagvrije voet moeten handhaven en eventueel incassobevoegdheid opschorten. Er moet meer informatie worden verspreid over de aparte regeling voor woningbezitters. De verhoging van de belastingvrije voet bij hogere woonlasten moet gehandhaafd blijven totdat die woninglasten zijn aangepast aan het inkomen.Lees verder
Sessies raken vol: meld u snel aan voor het Jubileumcongres LCR
15jaargifHet VN-verdrag is van kracht. Nu kan er geoogst worden. Hoe doet u dat als cliëntenraad? En hoe zorgt u ervoor dat niet alle gegevens van iedereen die bij de sociale dienst cliënt is door alle medewerkers ingezien worden? Wat kunt u betekenen voor mensen met verward gedrag? Het zijn allemaal kennissessies tijdens het Jubileumcongres LCR op 6 april 2017 in NBC De Blokhoeve. Onderwerpen die belangrijk zijn voor cliëntenraden. Daarnaast kunt u meepraten over de uitdagingen die er voor u liggen de komende jaren in speciale middag themasessies. De keuze wordt beperkter want zowel de ochtend- als middagsessies raken vol. Meld u nu aan voor het LCR-congres!

Klik om:
Meer te lezen over het 15e LCR-congres
Direct naar een overzicht van de kennissessies te gaan
De inhoud te zien van de middagsessies

Gemoderniseerde Ziektewet: effect alleen door dichtdraaien kraan

Ziektewet_SHS_452736478De LCR brengt verschillende punten in voor het Algemeen Overleg over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid. De raad vindt het onterecht dat de aanpassing van de Ziektewet waardoor Vangnetters te maken krijgen met aanscherpen van het arbeidsgeschiktheidscriterium na het eerste ziektejaar geen onderdeel uitmaakt van de evaluatie van deze wet. De LCR wil dat alsnog onderzocht wordt wat de effecten van deze maatregel voor betrokkenen zijn.Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Meld u aan voor het LCR-jubileumcongres!

Op zoek naar werk?
Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord