Armoedecoalitie: kies voor bestaanszekerheid


armoede-en-schulden-shutterstock_1448000657De Landelijke Armoedecoalitie waarvan ook de LCR deel uitmaakt, heeft op de internationale armoededag van 17 oktober politici in een pamflet opgeroepen om het verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. Dat kan door: de uitkering èn het minimumloon te verhogen, de armoedeval tegen te gaan (werk moet lonen), meer baanzekerheid te realiseren en een integrale aanpak van armoede te realiseren, gericht op preventie en empowerment. De coalitie wijst op de nadelige effecten van de coronacrisis. Mensen die toch al kwetsbaar zijn dreigen helemaal door het ijs te zakken. 


1 miljoen
Meer dan één miljoen mensen in Nederland komen nauwelijks rond. Niet omdat ze teveel uitgeven, maar omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten van te kunnen betalen en mee te kunnen doen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Minima Effect Rapportages van het Nibud. De Landelijke Armoedecoalitie ziet dat vooral mensen met flexibele banen in de knel zijn gekomen. Denk aan zzp'ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of 0-uren contracten en mensen met een (arbeids)beperking. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijt geraakt en worden geconfronteerd met een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een onzekere ‘status’, worden eveneens getroffen: ‘bijklussen’ is niet meer mogelijk en het aantal ‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.


Overleven

Armoede betekent een gebrek aan bestaanszekerheid. Langdurige armoede heeft ingrijpende gevolgen op vele leefgebieden (woning, inkomen, dagbesteding, sociale interactie, gezondheid etc). Het gaat over ‘overleven’ in plaats van ‘leven’. De Landelijke Armoedecoalitie wil dat proces stoppen, zodat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.


Klik voor: het pamflet 'Oproep bestaanszekerheid is broodnodig'Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 09 november 2020 09:40:54


Vraag en antwoord