Geef bedrijfsarts niet laatste woord over inzetbaarheid werknemer


Ziektewet_SHS_452736478Als het advies van de bedrijfsarts voortaan leidend is bij de beoordeling van de belastbaarheid van een werknemer, dan kan dit zeer negatieve gevolgen hebben voor het re-integratieproces. Dat stelt de LCR bij de plannen van minister Koolmees van SZW om de WIA en de Ziektewet te wijzigen. De minister wil zo onzekerheid wegnemen bij werkgevers omdat nu niet altijd het advies van de bedrijfsarts wordt gevolgd. 

Hiermee wordt wel de rekening aan werknemers gepresenteerd en dit kan ertoe leiden dat zij of een lagere uitkering ontvangen of geen uitkering. In het laatste geval komen ze ook niet in aanmerking voor hulp bij re-integratie. De Tweede Kamer is met de behandeling van het wetsontwerp begonnen en houdt vandaag, op 9 november 2020, een hoorzitting over dit onderwerp.


Verzekeringsarts

Nu is het zo dat de verzekeringsarts het finale oordeel velt of iemand nog arbeidsvermogen heeft. Als dat het geval is, dan wordt de arbeidsovereenkomst gehandhaafd en de loondoorbetalingsplicht van de werkgever verlengd. De werkgever behoudt dan ook de verplichting om re-integratie te bieden. De bedrijfsarts zit veel vaker geklonken aan een werkgever en heeft daar loyaliteit liggen. De verzekeringsarts is onafhankelijk en kan nu een oordeel geven over een mening van een bedrijfsarts. Dat kan straks niet meer.


Niet aannemen

De LCR stelt in zijn positionpaper dat het wetsvoorstel het risico op loonsanctie weliswaar bij de werkgever weghaalt, maar het verlies van werk en inkomen bij werknemer neerlegt. De mogelijkheid voor een second opinion en een deskundigenoordeel blijft weliswaar mogelijk, maar dat biedt geen soelaas: beide zijn niet bindend.

De LCR adviseert dan ook het wetsvoorstel niet aan te nemen.


Klik voor: het positionpaper van de LCR over wetsvoorstel wijziging WIA en ZiektewetTwitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 09 november 2020 11:26:51


Vraag en antwoord