Het is 2 voor 12: hou op met de jacht op burgers maar bied bestaanszekerheid


toeslagen-shutterstock_1485263147Bied bestaanszekerheid en help burgers in plaats van hen kopje onder te duwen of in het ravijn te gooien. Dat is de oproep die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) doet aan de politiek en alle overheidsinstanties na de presentatie vandaag van het rapport over de Kinderopvangtoeslagaffaire. Voor het kabinet, de leden van de Tweede Kamer en de uitvoeringsorganisaties moet gelden: keer terug naar het doel van ons sociale zekerheidsstelsel!


Wantrouwen, achterdocht en een hijgerige jacht op ‘fouten’ en ‘fraudeurs’

Wat er gebeurd is bij de kinderopvangtoeslagen gaat echt elk voorstellingsvermogen te buiten. Het is niet vanzelf ontstaan maar een logisch gevolg van een ontwikkeling die zich al decennialang afspeelt in Nederland. Burgers moeten in onze ‘participatiesamenleving’ eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen dat niet altijd. Wantrouwen, achterdocht en een ongelooflijke hijgerige jacht op ‘fouten’ en ‘fraudeurs’ hebben hun intrede gedaan bij beleidsmakers en uitvoering.

‘Echt kijken naar burgers is er niet bij. Een fout of vermeende fout heeft catastrofale gevolgen voor álle overheidsdiensten aan burgers’, begint LCR-voorzitter Amma Asante. ‘want iemand krijgt dan geen eerlijke kans om hier tegenin te gaan, omdat de overheid niet wil luisteren. Burgers worden direct machteloos gemaakt, omdat de financiële gevolgen vaak zo groot zijn en veel stress opleveren.’

Vergeet niet: dit speelt ook bij de andere toeslagen

Er zijn vele voorbeelden te noemen van mensen die in de schuldhulpverlening van de regen in de drup kwamen, aanvragers van bijstand die door een foutje in het aanleveren van stukken zijn aangemerkt als fraudeur. ‘Vergeet een ding niet’, zegt Asante. ‘Dit speelt ook bij de andere toeslagen!‘

Het is de LCR allang duidelijk dat deze problemen zich voordoen op meerdere dossiers: bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, in de Wmo, bij het verkrijgen van een uitkering, toegang tot het stelsel als iemand uit een ander deel van het koninkrijk komt.


Catastrofale gevolgen voor burgers die de sterke arm van de overheid nodig hebben

‘Alles hangt met alles samen’, zegt LCR-voorzitter Asante. ‘Kwetsbare burgers worden daardoor nóg kwetsbaarder en hun probleemoplossend vermogen gaat er niet op vooruit. Ik mag toch gerust zeggen dat we het hier hebben over catastrofale gevolgen voor burgers die juist de sterke arm van de overheid nodig hebben. Mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en behulpzame overheid wanneer ze ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan deze maatschappij en een eerlijke kans krijgen. Dat is nu echt vaak onmogelijk.’
Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 17 december 2020 17:09:45


Vraag en antwoord