Oproep: Maak inkomensondersteuning thuisloze jongeren verplicht


Zwerfjongeren

Maak inkomensondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren van 18 tot en met 20 jaar verplicht. Compenseer gemeenten hiervoor via het Gemeentefonds, net als bij de inkomensondersteuning aan dakloze 21-plussers (de zogenaamde daklozenuitkeringen). SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland) roept samen met Valente, Leger des Heils en de Landelijke Cliëntenraad de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit voorstel donderdag 18 juni 2020 in te brengen in het Algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid.

Aandacht jongeren
SZN, Valente, Leger des Heils en de Landelijke Cliëntenraad zijn blij met de aandacht van het Rijk voor jonge dak- en thuislozen. Maar zij missen de aandacht voor de inkomenspositie van thuisloze jongeren van 18 tot en met 20 jaar.
 

Van € 255 per maand kun je niet rondkomen

Jongeren van 18-20 jaar die niet kunnen terugvallen op financiële ondersteuning van hun ouders, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Deze is echter slechts € 255 per maand. Daarvan kun je niet rondkomen en kun je geen woning betalen. De vier belangenbehartigers vragen daarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete investeringen te doen om de groep jongeren van 18-20 jaar financiële bestaanszekerheid te bieden.
 

Verplicht vrijblijvende aanvulling

Zij stellen voor de inkomensondersteuning voor thuisloze 18-, 19- en 20-jarigen op dezelfde manier aan gemeenten te compenseren als de inkomensondersteuning van dakloze 21-plussers (de 'daklozenuitkeringen'). Gemeenten hebben nu al de vrijblijvende mogelijkheid de uitkering van jongeren aan te vullen uit de bijzondere bijstand tot het bedrag van de uitkering voor 21-jarigen (€ 1052 bruto per maand). SZN, Valente, Leger des Heils en de Landelijke Cliëntenraad vragen het ministerie van SZW dit om te zetten naar een plicht en gemeenten hiervoor te compenseren via het Gemeentefonds. De vier roepen de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit voorstel aanstaande donderdag 18 juni 2020 in te brengen in het Algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid.
 

Bied toekomst, voorkom schulden

Financiële bestaanszekerheid geeft deze groep jongeren de kans aan hun toekomst te bouwen. Het voorkomt de hoge kosten die gemeenten (en daarmee de samenleving) maken om de vaak hoge schulden van de jongeren te saneren. Het voorkomt ook dat de jongeren een leven lang in de bijstand terechtkomen.
 

Groeiende groep jonge thuislozen

Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal thuisloze jongeren (18-30 jaar) in tien jaar is verdrievoudigd van 4.000 in 2009 naar 12.600 in 2018. Jaarlijks stromen 20.000 jongeren op hun 18e de jeugdzorg uit, met een grote kans op thuisloosheid.

Klik voor: oproep aan Vaste Kamercommissie SZW
 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 18 juni 2020 14:32:02


Vraag en antwoord