Organisaties in Trouw: overheid moet banenafspraak nakomen


leerkracht shs_478439770Maar liefst vijf organisaties (Ieder(in), CNV Connectief, LCR, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, FNV sector uitkeringsgerechtigden*) hebben vandaag samen in Trouw laten weten dat ze de houding van de overheid als het gaat om het nakomen van de banenafspraak hekelen. Er wordt geklaagd dat de banenafspraak voor de overheid oneerlijk is. De Quotumwet, die ingaat als afspraken niet worden nagekomen, heeft volgens diezelfde overheid ongewenste effecten. De vijf organisaties stellen: 'Pleiten voor het afzwakken van een afspraak die even niet uitkomt, past niet bij een betrouwbare overheid. Dezelfde overheid eist immers van mensen met een uitkering dat zij zich aan de afspraken houden en beboet hen als zij dat niet doen'.

Klik voor: Gezamenlijke reactie in Trouw over banenafspraak overheid op 16 augustus 2017

*) Bij de ingezonden reactie worden slechts twee organisaties gemeld omdat voor de overigen geen ruimte was. De andere drie organisaties hebben de reactie mee helpen opstellen.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2017 14:58:29


CIB-prijs 2018

Hoezo zelfredzaam?
Vraag en antwoord