Regel schulden en hulpverlening beter om perspectief te bieden


schulden-shutterstock_696061069Verminder betaalstress voor inwoners met coulanceregelingen schuldeisers, brede inzet pauzeknop en schuldenrust. Zorg voor collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt. Regel vroegsignalering en begin met campagne over financiële gezondheid. Laat partners van Schouders Eronder meedenken met een nieuw stelsel dat in de plaats moet komen van de toeslagen. En zorg tenslotte voor genoeg budget voor schuldhulpverlening. Dat is in grote lijnen de vraag die Schouders Eronder, waarvan de LCR deel uitmaakt, neerlegt bij de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Armoede- en schuldenbeleid op 18 juni 2020.


Kwaliteit schuldhulpverlening

VNG, Sociaal Werk Nederland, Divosa, NVVK en LCR voeren  samen het project Schouders Eronder uit. Het doel van dit project is om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Daarnaast werken zij samen om de schuldenproblematiek terug te dringen en met duurzame oplossingen te komen. Ze vinden onder meer dat op korte termijn de kale schuld de basis moet zijn. Er moet gestopt worden met boete op boete stapelen en verhogingen moeten teruggedrongen worden. Wie niet kan betalen, maar wel wil betalen, moet zo niet dieper in de schulden komen. Een schuldenpardon staat ook op de wensenlijst zodat mensen niet in een levenslange uitzichtloze situatie terecht komen.


Taboe rond schulden

In deze coronatijd is financiële gezondheid helemaal belangrijk omdat zoveel meer mensen met schulden te maken krijgen. Het taboe rondom schulden moet doorbroken worden. Ook het systeem van toeslagen zorgt nu vaak voor grote problemen. Dat systeem moet plaats maken voor een meer voorspelbare methode om mensen te compenseren voor te hoge huur, zorgkosten en kinderopvangkosten.


Meer budget

Tenslotte moet er meer budget komen om schuldhulpverlening, ook met de verwachtte toename van hulpvragen als gevolg van coronacrisis, kwalitatief op peil te houden.


Klik voor: de gezamenlijke reactie van Schouders Eronder voor het AO Schulden en Armoede van 18 juni.Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 10 juni 2020 15:12:19


Vraag en antwoord