Trainingen van Ieder(in): 'Maak je sterk voor werk'


Automonteur-SHS_100409044Bent u lid van een wsw-, wmo-, participatie-, UWV-raad of een regionale cliëntenraad? Dan is de training 'Maak je sterk voor werk' interessant voor u. Ieder(in) verzorgt deze trainingen. De training is voor iedereen die is geïnteresseerd in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking. Zo leert u hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie. Deelname aan de training is gratis. Neem voor informatie contact op met Iederin.

Programma

De training bestaat uit twee delen.

Deel 1 - U krijgt informatie over de gemeentelijke structuur en de formele en informele wegen voor belangenbehartiging. U krijgt handvatten om de belangen van uw achterban in kaart te brengen.

Deel 2 - Wat is de lokale problematiek op het gebied van arbeidsparticipatie? Hoe kunt uw achterban een stap verder helpen? Aan de hand van casussen uit de praktijk leert u oplossingen te bedenken. Ook komen de lokale voorzieningen die arbeidsparticipatie bevorderen aan bod.


Na de training
Na het volgen van de training kunt u meteen aan de slag. U kunt bijvoorbeeld:

  • Voorlichting geven aan of deelnemen in een lokale raad (sociaal domein-, wmo-/wsw- of participatieraad) en/of regionale raad (regionale cliëntenraad, UWV-raad), om zo de stem van de cliënt te versterken.
     
  • In gesprek gaan met betrokken partijen, zoals werknemers, werkgevers, vakbonden en gemeenteraadsleden, om hun ervaringen en signalen te horen over werken met een beperking.
     
  • Mensen met een beperking (uit uw achterban) informeren over de bestaande voorzieningen wanneer zij problemen ervaren op het gebied van arbeidsparticipatie.

Waar en wanneer

Drachten (voor Friesland/Groningen)
•    Deel 1 - dinsdag 12 september, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - dinsdag 26 september, 10.00 – 15.00 uur    

Enschede
•    Deel 1 - donderdag 14 september, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - donderdag 28 september, 10.00 – 15.00 uur    

Rotterdam
•    Deel 1 - dinsdag 19 september, 10.00 – 15.00 uur  
•    Deel 2 - dinsdag 3 oktober, 10.00 – 15.00 uur        

Weert (voor Noord-Brabant/Limburg)
•    Deel 1 - donderdag 21 september, 10.00 – 15.00 uur   
•    Deel 2 - donderdag 5 oktober, 10.00 – 15.00 uur    

Almere (nog onder voorbehoud)
•    Deel 1 - dinsdag 10 oktober, 10.00 – 15.00 uur    
•    Deel 2 - dinsdag 24 oktober, 10.00 – 15.00 uur    

Utrecht
•    Deel 1 - donderdag 12 oktober, 10.00 – 15.00 uur
•    Deel 2 - dinsdag 31 oktober, 10.00 – 15.00 uur   

Assen    
•    Deel 1 -donderdag 2 november, 10.00 – 15.00 uur   
•    Deel 2 - donderdag 16 november, 10.00 – 15.00 uur    

 

Kosten
Deelname aan de training, inclusief lunch, is gratis. Bent u lid of aangesloten bij een vereniging van één van de samenwerkende koepelorganisaties of lid zijn van een lokale of regionale cliëntenraad, dan worden uw reiskosten vergoed (op basis van het overlegde treinkaartje, of een benzinekostenvergoeding van max. 19 cent per km).


Aanmelden
Aan de training kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Het is de bedoeling dat u beide delen volgt. Wees er snel bij en meld u nu aan. U kunt zich aanmelden bij Ieder(in) via het: digitale aanmeldingsformulier Maak je sterk voor werk (klik). Let op: in de training wordt ingegaan op lokale problematiek. Het is dus raadzaam om de training in de eigen provincie of regio te volgen.

Voor verdere informatie over deze trainingen en vragen m.b.t. uw inschrijving kunt u contact opnemen met Ieder(in) 030-7200000

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 september 2017 12:07:31


CIB-prijs 2018

Hoezo zelfredzaam?
Vraag en antwoord