Archief boeken en brochures


Dit is het archief Boeken en brochures. Voor een actueel overzicht van de uitgaven van de LCR klik hier.

De LCR brengt bijna jaarlijks een thematisch e-magazine uit (klik voor een overzicht).


2013

• Werkboek 16 aandachtspunten voor lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

voor gemeentelijke cliëntenraden

Kies uit: Bladerversie van het werkboek

of: Werkboek (download) - Checklist (download)


• Werkboek 11 aandachtspunten voor het landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid

voor UWV-cliëntenraden

Kies uit: Bladerversie werkboek

of: Werkboek (download) - Checklist (download)


10 jaar Ab Harrewijn-rede: 2008-2012 - het tweede vijftal


Handreiking Samen Sterk 
Samengaan of samenwerken? En hoe organiseren we dat dan? Om te voorkomen dat de raden te maken krijgen met een gedwongen situatie waarbij de gemeente voor hen beslist, hebben de Koepel Wmo-raden en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een handreiking opgesteld.


2012
10 jaar Cliënt in Beeld-prijs

alle prijswinnaars en genomineerden bij elkaar met als extra een terugblik van de prijswinnaars. Het boekje is mede mogelijk gemaakt door steun van PGGM.


2010

Scan cliëntenparticipatie brochure

Wat meet de scan? Hoe werkt de scan? Waarop toetst de scan?

Scan cliëntenparticipatie eindrapport

Verslag van de pilots en een beschrijving van het ontwikkelde meetinstrument.

 

2009

Onderzoek LCR en Regioplan: Cliënt betrokken dienst tevreden
Een onderzoek naar de manier waarop sociale diensten omgaan met cliëntenparticipatie

 

2008
Structuur van de sociale zekerheid verandert, cliëntenparticipatie verandert mee
Een overzicht van de taken van cliëntenraden na de komst van LWI's of werkpleinen vanaf 1 januari 2009.

10 aandachtspunten clientenparticipatie - infokaart algemeen

Handreiking Keuzemodel Achterbanraadpleging

Een praktisch handboek voor cliëntenraden met allerlei mogelijkheden om de achterban te kunnen raadplegen.
Nota FOOT
Fonds Ondersteuning Opleiding en Training voor
cliëntenraden in de sociale zekerheid

 

2007
5 jaar Cliënt in Beeld-prijs
alle prijswinnaars en genomineerden bij elkaar
5 jaar Ab Harrewijn-rede
met alle vijf redes van 2003 tot 2007

 

2004

Met creativiteit en politieke wil
Beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief.
Mogelijkheden voor gemeentelijk minimabeleid onder de werking van de Wet werk en bijstand.

Stand van zaken cliëntenparticipatie

Een beschrijving van cliëntenparticipatie bij UWV, CWI, SVB, gemeenten en de LCR twee jaar na invoering van de Wet Suwi (periode 2002 tot 2004)

 

2003

De regie bij de cliënt
advies over de werkherkansingsadviseur in 2003
Een stevige basis biedt zekerheid
Beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief.
Kaderbrief over de verordening die de gemeenteraad moet opstellen door de Wet werk en bijstand (Wwb)Laatst gewijzigd op 11 december 2014 13:53:34
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.
Vraag en antwoord