Handreikingen, werkboeken, factsheets


Publicaties over de Participatiewet

Factsheet: Uitleg over bescherming persoonsgegevens VERSIE DECEMBER 2018 (pdf)
Handreiking Participatiewet VERSIE JULI 2015 (pdf)
• 
Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente (pdf)

Factsheet: Uitleg VN-verdrag (pdf) 

Factsheet: Uitleg over cliëntondersteuning - De cliëntenraad aan zet (pdf)

Factsheet: Uitleg over VN-verdrag en Participatiewet - Informatie voor gemeenten (pdf)
Factsheet: Cliëntenparticipatie Wsw (pdf)
Factsheet: Nieuwe doelgroepen onder de Participatiewet (pdf)

2013

• Werkboek 16 aandachtspunten voor lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

voor gemeentelijke cliëntenraden

Kies uit: Bladerversie van het werkboek

of: Werkboek (download) - Checklist (download)


• Werkboek 11 aandachtspunten voor het landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid

voor UWV-cliëntenraden

Kies uit: Bladerversie werkboek

of: Werkboek (download) - Checklist (download)


Handreiking Samen Sterk

Samengaan of samenwerken? En hoe organiseren we dat dan? Om te voorkomen dat de raden te maken krijgen met een gedwongen situatie waarbij de gemeente voor hen beslist, hebben de Koepel Wmo-raden en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een handreiking opgesteld.


2008

Handreiking Keuzemodel Achterbanraadpleging
Een praktisch handboek voor cliëntenraden met allerlei mogelijkheden om de achterban te kunnen raadplegen.Laatst gewijzigd op 14 december 2018 14:03:33
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
LCR @ttenties ontvangen?