Colofon


Doel
Deze website heeft tot doel om informatie te verstrekken medezeggenschap in werk en inkomen, de standpunten van de Landelijke Cliëntenraad en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Redactie
Rietje Krijnen (webredacteur)
Barbara Bosman
Cynthia Ameling
Else Roetering

Vormgeving
Wil Scholten, grafisch ontwerp

Techniek
Robin van den Sigtenhorst, LENS business software

Copyright
Op de fotografie en teksten van www.landelijkeclientenraad.nl rust copyright. Gebruik ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is strafbaar. Voor verzoeken tot overname van een of meerdere onderdelen van deze site kan contact opgenomen worden met de Landelijke Cliëntenraad. De Landelijke Cliëntenraad beslist, in overleg met de maker, of en tegen welke condities overname eventueel wordt toegestaan.

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De samenstellers van de site zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Wilt u de redactie attenderen op onjuistheden? Meent u rechten te kunnen ontlenen aan tekst en beeldmateriaal op de website? Neem dan contact op met de redactie van de Landelijke Cliëntenraad.

Privacybeleid
Alle informatie die wordt verzameld op deze website, zoals emailadressen, wordt nooit overgedragen aan derden, tenzij de wet dit vereist. IP-adressen worden alleen gebruikt om statistieken bij te houden zoals voor Google Analytics. De website maakt geen gebruik van cookies. De Landelijke Cliëntenraad en zijn website vallen onder de Nederlandse wetgeving.
Laatst gewijzigd op 14 december 2015 12:46:13
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
LCR @ttenties ontvangen?