Links en adressen


Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60

2594 AW Den Haag
Tel: (070) 349 97 90                   
e-mail: info@lcr-suwi.nl

 

 

LEDEN LANDELIJKE CLIËNTENRAAD

VCP / CNV

Ieder(in)

KBO-PCOB

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

SMN / IOT


VERTEGENWOORDIGERS GEMEENTELIJKE CLIËNTENPARTICIPATIE


Samenwerkende Cliëntenraden G4

Cliëntenraad Werk & Inkomen Rotterdam
Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag

Cliëntenraad DWI Amsterdam


Vereniging Mobility

Vertegenwoordiger dak- en thuislozen


VERTEGENWOORDIGERS CLIËNTENPARTICIPATIE UWV EN SVB

Klantenadviesraad SVB

Cliëntenraden UWV


Projecten LCR

Klankbordgroep doelgroep banenafspraak

Schouders Eronder t.b.v. verbeteren schuldhulpverlening, een samenwerkingsverband tussen LCR, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNGORGANISATIES CLIËNTEN SOCIALE ZEKERHEID (overig)

Bijstandsbond

Arme Kant van Zuid Holland

Initiatiefgroep GGZ/WMO Drenthe

ONDERSTEUNINGSORGANISATIES
Stimulansz


ADVIESORGANEN

Sociaal Economische Raad
Stichting van de Arbeid
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

OVERIG

SSZ Advocaten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
UWV

SVB

Samen voor de klant

Movisie

Nibud
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Divosa

Sociaal Werk Nederland

Blik op Werk

Beschut aan de bak

Regelhulp

Werk.nl

Schizofrenie.nl
MEE NL
Digivaardigdigiveilig
Meerkosten.nl


 Laatst gewijzigd op 19 maart 2019 14:29:33
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.